Welkom bij Anthem

Anthem, januari 2022

Het is inmiddels januari 2022. Het vorige jaar is voorbijgegaan in een waas van ongemak, maatregelen, thuiszitten en improviseren. Iedereen in Nederland, en eigenlijk iedereen op de hele wereld, heeft er in meer of mindere mate mee te maken gehad. En net nu we dachten weer een beetje ‘normaal’ te kunnen gaan doen worden we opnieuw geconfronteerd met de gevolgen van een verhevigde virusuitbraak. Ook voor ons als koor heeft dat gevolgen: Meewerken aan kerkdiensten is er momenteel niet bij, en repeteren is nu ook niet mogelijk.

We hebben inmiddels besloten dat de reünie op zaterdag 19 maart en het concert op zondag 10 april 2022 niet door kunnen gaan. De omstandigheden zijn te onzeker en de voorbereidingen daardoor echt een probleem. En alles is nog steeds elke week anders. Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten, dus noteert u alvast in de agenda: 22 april 2023 reünie (voor oud-leden uiteraard) en 14 mei 2023 jubileumconcert (voor iedereen die geïnteresseerd is).

Niets is zeker vandaag de dag, maar dat zijn onze goede voornemens. 

Van de oud-leden hebben we heel vaak geen recent adres en/of email-adres. Daar zijn we wat aan het doen. Ken je oudleden waarvan je denkt: die weet het misschien nog niet, aarzel niet hem of haar te informeren, en stuur zijn of haar emailadres naar voorzitter@anthem-amstelveen.nl of naar leokramer@anthem-amstelveen.nl Hoe meer adressen we kunnen achterhalen, hoe mooier het voorjaar 2023 gaat worden!

een koor met een Stem …