Welkom bij Anthem

voorheen het I.J.K. Slotermeer-Geuzenveld

Anthem, januari 2021

Het is inmiddels 2021. Dat wil zeggen dat Anthem dit jaar, om precies te zijn op 1 februari, 50 (Vijftig) jaar bestaat. Dat klinkt alsof er een tijdperk voorbij is. En dat is natuurlijk ook zo. Als je bedenkt hoe we toendertijd begonnen zijn, als een bijeengeschraapt stelletje jongens en meisjes die op de maandagavond van de straat gehouden moesten worden … Nou ja, zo erg was het nu ook weer niet, en vele vriendschappen zijn ontstaan op diezelfde maandagavonden, of op de sociëteit waar velen van de leden ook kwamen. En wat hebben we veel en vaak gezongen! In kerken, in bejaardentehuizen, op concerten, op feesten en partijen.

Wat begon als het Interkerkelijk Jeugdkoor Slotermeer-Geuzenveld leefde voort, later als Jongerenkoor, en sinds 2002 als “Anthem”. De samenstelling is inmiddels veranderd, het repertoire ook. Maar we zijn nog steeds vrienden die fijn met elkaar zingen, en nog altijd onder leiding van Leo Kramer. Het is een levensstijl geworden.

En nu dan, nu bestaan we bijna 50 jaar en hebben dus wat te vieren. En dat gaan we ook zeker doen, samen met de oud-leden. Het stond gepland voor dit jaar, 20 maart en 11 april. Helaas kan dat niet doorgaan, om bekende redenen. We hebben alles een jaar opgeschoven, in de hoop dat dan de situatie in de wereld weer enigszins normaal is.

Dat houdt in dat, ijs en weder dienende, we op zaterdag 19 maart 2022 een reünie zullen houden in de Paaskerk te Amstelveen, en op zondag 10 april 2022 een jubileumconcert zullen geven in “De Duif” te Amsterdam. Ben je oud-lid? Zet de datums dan in je agenda; voor je het weet is het zover.

Maar van die oud-leden hebben we heel vaak geen recent adres en/of email-adres. Daar zijn we wat aan het doen. Hieronder vind je twee lijsten met namen van oud-leden: één op volgorde van Achternaam en één op Voornaam. Op de lijst staat vermeld of het emailadres bij ons bekend is of niet. Mocht je nu zo’n persoon zijn of kennen waarvan het emailadres niet bekend is, en je weet het wel, stuur dan alsjeblieft een mailtje naar voorzitter@anthem-amstelveen.nl of naar leokramer@anthem-amstelveen.nl met daarin de namen en emailadressen die je weet. Hoe meer adressen we kunnen achterhalen, hoe mooier het voorjaar 2022 gaat worden!

Oud-leden op Achternaam

Oud-leden op Voornaam

 

een koor met een Stem …